Projekt został przyjęty z poprawkami podkomisji, jednak data weścia w życie projektu, zgodnie z oczekiwaniami, została zmieniona na realny 1 maja 2019. Drugie czytanie w Sejmie odbędzie się 13 marca 2019.

„Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:

 

1) do dnia 31 grudnia 2019 r. do:

 

a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

 

2) do dnia 30 czerwca 2020 r. – do:

 

a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

 

3) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do świadczenia usług:

 

a) fryzjerskich,

b) kosmetycznych i kosmetologicznych,

c) budowlanych,

d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

e) prawniczych,

f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.”

 

Jeżeli podane terminy nie ulegną kolejnej zmianie to będzie to oznaczało, że w czerwcu pojawią sie na rynku pierwsze kasy on-line. Nowi podatnicy będą mogli odliczyć 700 zł tylko przy zakupie kas on-line.